UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Za izdelke, pri katerih je bila ugotovljena okvara, velja garancija, kar pomeni, da jih bo popravil ali zamenjal naš servisni center. Izdelke je treba v servis dostaviti ali poslati prek kurirske službe po predhodnem dogovoru. Veljavno garancijo dokazujete s potrjenim garancijskim listom in originalnim računom.

Dajalec garancije, ki je naveden na garancijskem listu, jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga kupcu. Prav tako se obvezuje, da bo na vašo zahtevo, če bo predložena v garancijskem roku, na svoje stroške v pooblaščenih servisnih prostorih poskrbel za odpravo napak in tehničnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob pravilni uporabi v času veljavnosti garancije. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni od dneva predložitve zahtevka za popravilo, bomo na vašo zahtevo zamenjali z brezhibnim izdelkom. V primeru, da pokvarjeni del ali izdelek ni identično zamenljiv, si pridržujemo pravico do zamenjave z najmanj enakovrednim izdelkom. Garancija velja na območju Slovenije. Ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz prodajalčeve odgovornosti za napake na blagu.

Garancija velja 5 let od dneva dobave.

Dajalec garancije mora proti plačilu zagotavljati popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo. IR paneli d.o.o. nudi servisne storitve in zagotavlja potrebne nadomestne dele še tri leta po poteku garancijskega roka.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

  • če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka,

  • če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali

  • če je bil izdelek uporabljen v neprimernem okolju.
V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene po prevzemu izdelka, okvare zaradi nepravilne montaže ali vzdrževanja, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe, okvare povzročene zaradi prenapetostnih udarcev električnega toka (tudi udarcev strele) in višje sile. V primeru, da je garancijski zahtevek neupravičen, mora kupec sam poravnati nastale stroške.

Kako poslati blago v servis?

1. Izdelek za popravilo zapakirajte v škatlo in priložite:

  • račun (original ali kopijo),

  • garancijski list,

  • dopis s podrobnim opisom napake ter vašimi podatki (ime, naslov, e-pošta, tel. št.).

2. Vsebino paketa ustrezno zaščitite, da ne pride do poškodb. Prazen prostor napolnite npr. s časopisnim papirjem, zračnimi mehurčki, peno...

3. Paket naslovite na IR paneli d.o.o., Bazoviška 6, 1241 Kamnik.

4. Če gre za garancijsko popravilo, nam to sporočite, da na svoje stroške naročimo prevzem na vašem naslovu prek kurirske službe GLS. Če bo garancija zavrnjena, pa vam bomo poštnino obračunali skupaj s popravilom.

5. Če garancije ni mogoče uveljavljati, izdelek na svoje stroške pošljete s poljubno poštno storitvijo ali po predhodnem dogovoru osebno dostavite na naš naslov.

X

Dobrodošli na novi spletni strani

s pestro izbiro kakovostnih in cenovno dostopnih IR panelov ter termostatov.

Razprodaja zalog pred koncem ogrevalne sezone

Do razprodaje zalog vam nudimo:

- 17% popusta pri nakupu IR grelnih plošč serije PE
- 10% popusta pri nakupu IR grelnih plošč serije IC
- 5% popusta pri nakupu IR grelnih plošč serije TH
- 5% popusta pri nakupu IR grelnih plošč z ogledalom
- 5% popusta pri nakupu Prenosnega IR grelnika Tower1000-Pro
- 5% popusta pri nakupu Inudstrijskega IR grelnika SC1800-Plus

 

Naj vas to zimo ogrejemo prav mi!


IRpaneli.com 2022 - © Vse pravice pridržane